Filmarkiv

Ivar Aasen-utbyggingen


Produsent: Headspin ProductionsLengde: 5:23 min

Ivar Aasen er Det norskes første store utbyggingsprosjekt som operatør. Fremdriften i utbyggingsprosjektet går i henhold til tidsplan, og planlagt produksjonsstart i fjerde kvartal av 2016.


Stålunderstell på plass


Produsent: News on Request Lengde: 2:14 min

Stålunderstellet til Ivar Aasen-plattformen ble løftet på plass tidlig morgen 10. juni 2015.

Stålunderstellet ble løftet sakte ned til havbunnen på 112 meter av løftefartøyet Thialf. Totalt er understellet 137 meter høyt og har en nettovekt på 8,900 tonn.


Fordeling av verdiene på Johan Sverdrup


Produsent: Headspin ProductionsLengde: 2:55 min

Det norske oljeselskap er svært opptatt av at verdiene i feltet må fordeles rettmessig. Det norske mener det er åpenbart at eierandelene i Johan Sverdrup må fordeles rettmessig, basert på de reelle verdiene i lisensene som skal slås sammen.


Det norske i nord


Produsent: Headspin ProductionsLengde: 5.51 min

En film om oljeindustrien, Det norske og folk - i nord


Det norskes 2012


Produsent: Headspin ProductionsLengde: 3.05 min

Det var en gang... et lite oljeselskap som ville ut å finne.
En eventyrlig oppsummering av året 2012.


Det norskes aktiviteter i verden


Produsent: Headspin ProductionsLengde: 2.45 min


Det norske oljeeventyret fortsetter


Produsent: Headspin ASLengde: 6.07 min

En film om Det norske oljeeventyret. Om veien fra mydighetene tildeler en lisens, til partnerskapets beslutning om å bore en brønn. Filmen inneholder offshorebilder fra boring av Skardkollenprospektet i andre kvartel 2010.


Utbygging av Jettefeltet


Produsent: Headspin ProductionsLengde: 4.00 min


The Valhall Field


Produsent: BP NorgeLengde: 5.20 min

En film om utbyggingen av Valhall-feltet.


Valhall LoFS


Produsent: BP NorgeLengde: 4.14 min

Valhall - Life of Field Seismic


The Construction of Skarv


Produsent: News On RequestLengde: 3.44 min

Film om konstruksjonen av Skarv.


Skarv FPSO


Produsent: BP NorgeLengde: 3.15 min

Historien om Skarv FPSO.


Ula 1986 - 2011


Produsent: BP NorgeLengde: 4.47 min

Ula - Hvordan det startet; Et historisk tilbakeblikk.


Maestro – Kaizers Orchestra


Produsent: Headspin ProductionsLengde: 8.01 min

Det norske arrangerte 2. oktober 2010, en gratis familiekonsert på Torvet i Trondheim. Avslutningsnummeret var Kaizers Orchestra, som i samarbeid med Det norske, spilte til inntekt for UNICEF og skoleprosjektet i Rwanda. Denne kvelden ble det samlet inn 40,000 kroner til prosjektet.


Det norske og beredskap


Produsent: News On Request ASLengde: 5.25 min

Hvordan Det norske jobber med beredskap og hvordan vi organiserer beredskapsorganisasjonen.


Vi i Det norske


Produsent: Headspin ProductionsLengde: 2.49 min


Skardkollen


Produsent: Force Ten ProductionsLengde: 24.17 min

Et filmteam var med da den 400de brønnen på norsk sokkel skulle bores, på Skardkollenprospektet i Nordsjøen. Resultatet av fire års planlegging er en 34 dager lang boreoperasjon. Engelsk tale og tekst.