Nytt oljefunn på Gohta i Barentshavet skal testes

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

10. september 2013

Det norske oljeselskap ASA har gjort et olje- og gassfunn på Gohta prospektet i Barentshavet. Selskapet har 40 prosent eierandel i lisensen.

Lundin Petroleum er som operatør i ferd med å avslutte boreoperasjonene i brønn 7120/1-3 som ligger rundt 35 kilometer nordvest for Snøhvitfeltet i Barentshavet.

Hensikten med brønnen var å påvise olje på to separate nivåer; i Trias sandsteiner og i Perm karbonater.

I Perm ble det funnet en 75 meter brutto oljekolonne under en 25 meter brutto kolonne med gass/kondensat i dolomitiserte og karstifiserte karbonater. Olje-vann kontakten ble påtruffet 2 365 meter under havnivå. Det er tatt kjerneprøver, gjennomført loggeprogram og tatt væskeprøver. En produksjonstest vil nå bli gjennomført for å få bedre kunnskap om produksjonsegenskapene.

Som prognosert ble det også påtruffet sandsteiner i Trias, men disse var vannfylte.

Brønnen blir boret av den halvt nedsenkbare boreriggen Transocean Arctic på 342 meters vanndyp.

Partnere i PL 492 er:
Det norske oljeselskap ASA med 40 prosent eierandel, operatør Lundin Petroleum med 40 prosent eierandel og Norwegian Energy Company ASA med 20 prosent eierandel.