Obligasjonslån

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

13. januar 2011

Selskapet er tilfreds med at obligasjonslånet er gjennomført med et volum på 600 millioner kroner. Lånet ble overtegnet og obligasjonen vil bli notert på Oslo Børs.

Obligasjonen har en løpetid på fem år og vil i sin helhet forfalle i Januar 2016. Kupongen er på NIBOR +6.75%.

DnB NOR Markets, First Securities, Pareto Securities og Sparebank 1 Markets v/ Argo Securities har vært tilretteleggere av obligasjonslånet. 

Netto proveny fra emisjonen vil bli brukt til generelle selskapsformål.

Kontaktpersoner:
Teitur Poulsen, CFO, tel.:+47 950 82892
Knut Evensen, VP Investor Relations, tel.: +47 950 77 622 

Se også: Tilbakekjøp av konvertible obligasjoner 

Om Det norske:

Det norske er nest størst på i antall operatørskap, lete- og borevirksomhet på norsk sokkel. Det offensive leteprogrammet er det største et uavhengig norsk selskap noen gang har gjennomført på norsk sokkel. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene. Det norske skal i 2011 delta i over 10 boreoperasjoner som operatør eller partner.     

Det norske har rundt 200 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).