Øker andel før boring sør for Jotun

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

27. juli 2009

Det norske skal operere en letebrønn på Jettaprospektet i PL 27D (nå Jette), sør for Jotun, med beregnet oppstart medio august. Fra før har Det norske 35% eierandel i denne lisensen.

Gjennom en avtale med ExxonMobil øker Detnorske sin andel i PL027D til 47% mot å bære ExxonMobils kostnader for sin andel på 13% for Jettabrønnen.

Vidar Bergo Larsen

Direktør for forretningsutvikling, Vidar B. Larsen (bilde) sier: «Vi er fornøyd med å øke vår andel i en lisens hvor vi har store forhåpninger om å gjøre et funn som kan settes raskt i produksjon. Vi gjorde tilsvarende med hell rett før Grevlingfunnet ble gjort. Svaret på om dette blir en repetisjon vet vi om få uker.»

Jettaprospektet vil bli boret med «Bredford Dolphin» med Det norske som boreoperatør. Jettaprospektet representerer samme type letemodell som Jotunfeltet.
Et eventuelt funn vil kunne produseres gjennom de eksisterende installasjonene på feltet og dermed komme relativt raskt i produksjon.

ExxonMobil er operatør for PL027D og myndighetenes tillatelse til boring er gitt.
Avtalen er inngått med forbehold om godkjennelse fra partnerne i lisensen og fra myndighetene.

Jette er nå et produserende felt, les mer her.

Dette er Det norske (`DETNOR`):
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 28 lisenser, og med deltakelse i totalt 51 lisenser. Det norske er operatør for Frøyutbyggingen og vil i 2009 operere ni letebrønner i Nordsjøen og Norskehavet. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag 140 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet har også kontorer i Harstad og Stavanger.