Øker i Jetta

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

14. desember 2009

Det norske har kjøpt 13 prosents andel i lisensene 027D og 169C fra Exploration and Production Norway AS («ExxonMobil»). Dette er andeler i lisenser i Jettaområdet sør for Jotun, hvor det nylig ble funnet olje i to brønner 25/8-17 og -17A (ref. pressemelding 12.11.2009).

Partene har også søkt Olje- og energidepartementet om overføring av operatørskapet for lisens 027D til Det norske, under forutsetning av godkjenning av opertørskiftet i styringskomiteen i lisens 027D. Ved en slik overføring blir Det norske gjennomgående operatør i lisensene rundt Jotun. Det er i avtalen tatt forbehold om godkjennelse av Finansdepartementet og Olje- og energidepartementet.

Det er satt i gang et felles prosjekt mellom lisensene 027D, 169C og 504, ledet av Det norske, for å undersøke mulighetene for å kommersialisere Jettafunnet og andre muligheter i Jettaområdet ved å utnytte installasjonene på Jotun. Lykkes dette arbeidet, vil det også kunne ha positiv effekt på den langsiktige lønnsomheten på Jotun.

Jette (tidligere Jetta) er nå er produserende felt, les mer her.

Dette er Det norske (`DETNOR`) før fusjon med Aker Exploration:
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 28 lisenser, og med deltakelse i totalt 52 lisenser. Det norske er operatør for Frøyutbyggingen og vil i 2009 operere ni letebrønner i Nordsjøen og Norskehavet. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag 146 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet har også kontorer i Harstad og Stavanger.