Øker verdien på Frøy

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

15. januar 2009

Olje- og energidepartementet har har meddelt Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) at arbeidsforpliktelsene i produksjonslisens 364, som inkluderer Frøy-feltet, er oppfylt. Lisenshaverne har derfor fått en 10 års forlengelse av lisensperioden til 2019.

Plan for utbygging og drift (PUD) på Frøy ble levert av lisensen 12. september 2008. Innlevering av PUD var en del av arbeidsprogrammet og en forutsetning for lisensforlengelsen.

Det norske mener at endrede markedsbetingelser gir mulighet for å bedre økonomien i Frøy-prosjektet, og sikre en større ressursbase for Frøy som feltsenter. Lisenspartnerne har i samarbeid med hovedleverandøren startet en prosess med sikte på å redusere utbyggings- og driftskostandene.

Tre letebrønner er planlagt boret i nærheten av Frøy i 2009: Storklakken i lisens 460 der Det norske er operatør og eier 52,5 prosent,  Øst Frigg Gamma Delta i lisens 442 der StatoilHydro er operatør og Det norske er 20 prosent partner. Begge disse brønnene er sanksjonert av lisenspartnerne. I tillegg er det pågående samtaler med operatør Total i lisens 102 om en letebrønn på David-prospektet.

Tre funn er gjort innen en avstand som gjør at disse kan knyttes inn til Frøy-feltet. Partnerne på Frøy vil aktivt søke samarbeid med relevante lisensgrupper for å se på muligheter for  å produsere disse fra Frøy. På den måten kan en få bedre utnyttelse av kapasiteten på feltsenteret.

Så langt er det bare påløpt kostnader knyttet til undergrunnsarbeid, kontraktsarbeid, og planlegging for å modne Frøy-utbyggingen. Lisensen kan gjøre bruk av dette arbeidet når endelige kontrakter signeres. Siden byggingen ikke har startet er det ikke noe stort tap ved å utsette prosjektet. Leie- og driftskontrakten for feltinstallasjonen er slik at lisensen ikke vil betale noen tariff til kontraktøren før produksjonen har startet. Samlet gjør dette prosjektøkonomien robust med hensyn til et senere tidspunkt for oppstart på Frøy. De påløpte kostnadene opp til nå for arbeid utført av hovedkontraktøren som lisensen er eksponert for er rundt 17 millioner euro. Disse kostnadene vil bli inkludert i leieraten når leie- og driftskontrakten blir inngått.

Partnerne i lisens 364 har besluttet å gjennomføre et prosjekt for kostnadsreduksjoner, avvente resultatet av planlagte letebrønner, og modne grunnen for innfasing av tredjepartsproduksjon før departementet blir bedt om å ta den endelige beslutning om plan for utbygging og drift for Frøy. Dette betyr at oppstart på Frøy sannsynligvis vil bli skjøvet fra 2012 til 2013.

Partnere i lisens 364 er Det norske oljeselskap ASA som operatør med 50 prosent eierandel, og Premier Oil Norge AS med 50 prosent.

Det norske arbeider videre med Frøy for å se på mulighetene for å få flere funn i en større områdeløsning.

Dette er Det norske (`DETNOR`):
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 27 lisenser, og med deltakelse i totalt 47 lisenser. Det norske er operatør for Frøyutbyggingen og vil i 2009 operere ni letebrønner i Nordsjøen og Norskehavet. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag 130 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Oslo, Harstad og Stavanger.