Økning i aksjekapital etterfølgende Exchange Offer

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

7. desember 2007

Det vises til tidligere børsmelding datert 30. november 2007 vedrørende akseptgraden i tilbudet til aksjonærer i NOIL Energy ASA (tidligere Det Norske Oljeselskap ASA) fremsatt av Det norske oljeselskap ASA (tidligere Pertra ASA) og informasjonsdokument datert 19. november 2007 inneholdende informasjon om selskapene og tilbudet.

Etter endelig opptelling av akseptene, har Det norske oljeselskap ASA («DETNOR»)  mottatt aksepter for totalt 16.161.032 aksjer i NOIL Energy ASA («NOIL»). Inkludert de forhåndsaksepterte aksjene fra DNO International ASA (tidligere DNO ASA), vil DETNOR eie totalt 115.161.032 aksjer i NOIL tilsvarende 97,33% av aksjekapitalen.

Styret i DETNOR vedtok i styremøte avholdt 6. desember 2007 å øke aksjekapitalen i selskapet med totalt NOK 1.077.334, tilsvarende 5.386.670 aksjer hver pålydende NOK 0,20 per aksje. De nye aksjene vil bli levert til akseptantene i tilbudet ca. 11. desember 2007.

Etterfølgende registreringen av aksjekapitalforhøyelsen i Brønnøysundregistrene, vil DETNOR ha en aksjekapital på totalt NOK 12.985.004 fordelt på 64.925.020 aksjer hver pålydende NOK 0,20.