Økt aktivitet for Pertra i andre kvartal

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

14. august 2007

Oljeselskapet Pertra (OB: PERTRA) trappet opp sin aktivitet vesentlig i andre kvartal. Selskapet har kartlagt betydelige områder i Norskehavet, besluttet hvordan Frøyfeltet skal bygges ut og økt sin lisensportefølje. I tiden som kommer vil aktivitetsnivået økes ytterligere.

Pertras samlede driftsinntekter i andre kvartal var 26,6 (18,2) millioner kroner. Underskuddet ble 92,5 (69,7) millioner kroner før skatt. Letekostnader utgjorde 102,4 (68,0) millioner kroner. Av dette var 78,4 (32,0) millioner kroner kostnader til seismiske undersøkelser. Resultat etter skatt ble -9,5 (-16,6) millioner kroner.

I andre kvartal ble det innsamlet over 540 km2 3D seismikk i PL 432  i Norskehavet. Pertra er 100% eier og operatør for lisensen og vil senere ta stilling til en eventuell
letebrønn. Det er i kvartalet også besluttet hvordan Frøyfeltet, hvor Pertra er operatør, skal bygges ut. De tekniske løsningene for en ny plattform til Frøy blir nå utredet. Pertra er også operatør for lisensen PL 337 i den sydlige delen av Nordsjøen, der det vil være borestart på prospektene Storskrymten og Grytkollen i slutten av august.

Pertras portefølje ble ytterligere utvidet i kvartalet ved at selskapet i mai ble tildelt en letelisens i Norskehavet. Lisensporteføljen består nå av sju operatørskap og seks partnerskap. Totale riskede potensielle ressurser er 265 millioner fat. De siste månedene har Pertra økt bemanningen med over 20%, og den er styrket ved både hovedkontoret og ved kontoret i Stavanger. I tillegg har selskapet etablert et kontor i Harstad der det er ansatt svært erfarne geologer og geofysikere. Hensikten er å posisjonere selskapet for oljeleting i Barentshavet, som er et område med flere lovende funn.

«Pertra har fokus på leting og utbygging av små og mellomstore olje- og gassfelt. Gjennom en aggressiv letepolitikk er selskapet blitt en av de største operatørene på norsk kontinentalsokkel. I andre kvartal har Pertra vist god fremdrift i sine operatørlisenser, også de vi ble tildelt så sent som i januar i år. Vi er svært fornøyd med selskapets utvikling i kvartalet. Beslutningen om å delta aktivt også i Barentshavet vil gjøre Pertra til et komplett norsk operatørselskap med aktivitet på alle deler av norsk sokkel», sier adm. dir.
Erik Haugane.

Kvartalsrapporten for andre kvartal 2007 kan lastes ned her.

Klikk her for å lese kvartalspresentasjonen (kun på engelsk).

Informasjonen er i tillegg publisert på Oslo Børs.