Økt produksjon fra Varg

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

10. desember 2009

Det norske oljeselskaps oljeproduksjon er ventet å stige etter meget gode resultater fra produksjonsbrønn A-10A på Varg feltet, boret av operatør Talisman Energy.

Varg A i forgrunnen med Maersk Giant bak

Det norske oljeselskaps oljeproduksjon er ventet å stige etter meget gode resultater fra produksjonsbrønn A-10A på Varg feltet, boret av operatør Talisman Energy.

Brønnen har hevet totalproduksjonen fra rundt 11 600 fat i tredje kvartal, til over 26 000 fat per dag. Det norske har en eierandel på 5 prosent i PL 038, hvor Varg feltet ligger.

Produksjonen fra Varg forventes å stabilisere seg på rundt  18 000 fat per dag i snitt i 2010, hvorav 900 fat per dag til Det norske.

Brønn A-10A påviste en hydrokarbonkolonne på rundt 150 meter, noe som er betydelig mer enn nærmeste brønn. Dette gir også grunn til optimisme med hensyn til potensialet i det sørøstlige segmentet av Varg-feltet, kalt Storeulv, som potensielt kan inneholde betydelige tilleggsreserver. Dette segmentet vil sannsynligvis bli utforsket med en eller to nye produksjonsbrønner i første kvartal 2010.

”Varg-feltet demonstrerer på en ypperlig måte viktigheten av konkurranse og mangfold på norsk sokkel. I 2002 planla de opprinnelige eierne å stenge ned Varg feltet. Ledelsen i Det norske så derimot muligheter for å få mer ut av feltet, en drift som nå videreføres av Talisman. Dette har i ettertid vist seg å være svært lønnsomt –  både for selskapene og samfunnet. Varg feltet fremstår derfor idag som et stjerneeksempel på hvorfor mangfold og konkurranse er viktig for å maksimere verdiskapningen på norsk sokkel,” sier administrerende direktør Erik Haugane i Det norske.

Les mer om Det norskes produksjon her.

Dette er Det norske (`DETNOR`) før fusjon med Aker Exploration:
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 28 lisenser, og med deltakelse i totalt 52 lisenser. Det norske er operatør for Frøyutbyggingen og vil i 2009 operere ni letebrønner i Nordsjøen og Norskehavet. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag 146 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet har også kontorer i Harstad og Stavanger