Økt ressursestimat for Aldous Major Sør

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

16. august 2011

Med henvisning til pressemelding fra 8. august 2011, vil Det norske gi en oppdatering på ressursestimatet for oljefunnet på Aldous Major Sør.

Aldous Major Sør funnbrønn 16/2-8 påviste mellom 200 og 400 millioner fat oljeekvivalenter. Nye tall fra operatøren tyder på at den samme strukturen kan inneholde tilleggsressurser i samme størrelsesorden. Det  totale ressursestimat for PL 265 (Johan Sverdrup) er derfor mellom 400 og 800 millioner fat oljeekvivalenter. I dette estimatet er Aldous Major Nord prospektet ikke medregnet. Det norske har en eierandel på 20 prosent i lisensen, tilsvarende mellom 80 og 160 millioner fat oljeekvivalenter.

Videre har operatøren for Aldous bekreftet at det er kommunikasjon mellom reservoarene i Aldous Major Sør, og Avaldsnes i øst. Det kombinerte ressursestimatet for Aldous Major Sør og Avaldsnes er revidert til å inneholde mellom 500 og 1 200 millioner fat oljeekvivalenter. Dette gjør at  Aldous Major Sør/Avaldsnes kan være blant de ti største funn gjort på norsk sokkel.

TAdministrerende direktør i Det norske Erik Haugane sier i en kommentar.

«Dette er selvsagt svært gode nyheter, og bekrefter Aldous Major Sør som et betydelig funn. 2011 har vært et meget godt år for Det norske i form av veldig gode leteresultater. Doblingen av estimerte utvinnbare ressurser i Aldous Major Sør, som allerede var det største funnet i Det norskes portefølje, representerer god verdi for aksjonærene våre. Det er utrolig for et selskap av Det norskes størrelse å være del av et funn som kan kvalifiseres til å være blant de ti største funn gjort på norsk kontinentalsokkel»

Partnerne i PL 265 er Det norske oljeselskap med 20 prosent eierandel, Statoil (operatør) med 40 prosent, Petoro 30 prosent og Lundin Petroleum med 10 prosent.

Les også:
Betydelig oljefunn på Aldous
Om Det norske:
Det norske er nest størst i antall operatørskap, lete- og borevirksomhet på norsk sokkel. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene. Det norske skal i 2011 delta i over 10 boreoperasjoner som operatør eller partner.

Det norske har rundt 200 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).