Olje- og energidepartementet har godkjent program for konsekvensutredning for ny utbygging av Frøy

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

26. februar 2007

Pertra ASA arbeider med planer for ny utbygging av oljefeltet Frøy i Nordsjøen. Frøy ligger innenfor området som omfattes av Produksjonslisens (PL) 364. Pertra og Premier Oil Norge har en eierandel på 50% hver. Feltet ligger i blokk 25/2 og blokk 25/5 om lag 25 kilometer nordøst for Heimdal.

Olje- og energidepartementet har fastsatt endelig program for konsekvensutredning i tråd med Pertras anbefalinger. Som operatør for PL 364 har Pertra utarbeidet forslag til program for konsekvensutredning for utbygging av Frøy som ble sendt på høring 31. oktober 2006. Basert på de innkomne uttalelser har Pertra utarbeidet et endelig program som nå myndighetene har akseptert.

Konsekvensutredningen omfatter samfunnsmessige og miljømessige virkninger av Frøyutbyggingen. Den planlegges å være ferdig i løpet av 2. kvartal 2007.