Olje- og gassfunn i Nordsjøen

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

25. mars 2010

Det norske oljeselskap er operatør for lisens 001 B i Nordsjøen, hvor brønn 16/1-11 nå bores for å kunne fastslå størrelsen til olje- og gassfunnet Draupne (brønn 16/1-9, 2008).

Draupne

Draupne – trykk for større

Det er påvist en hydrokarbonkolonne på 57 meter i samme reservoarintervall som i funnbrønnen 16/1-9, som ble boret våren 2008. I tillegg ble det påvist ikke mobil olje i dypere lag av Trias alder. Det vil nå bli gjennomført en produksjonstest i oljesonen. Testen er ventet å ta mellom to og tre uker.

Et sidesteg vurderes nå, da olje-vann kontakten i Draupne fortsatt ikke er påvist.

Vanndypet i området er 111 meter, og brønnen bores med den halvt nedsenkbare boreriggen Songa Delta.

Det norske oljeselskap er operatør for lisens 001B og har en eierandel på 35 prosent. Øvrige partnere er Statoil med 50 prosent og Bayerngas med 15 prosent.

Draupnefunnet er nå en del av Ivar Aasen feltet, les mer her.