Oljefunn i avgrensingsbrønn

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

18. oktober 2011

Det norske oljeselskap ASA har gleden av å melde om oljefunn i avgrensingsbrønn 16/2-10 på Aldous Major sør i PL 265. Lisensen opereres av Statoil ASA. I tillegg til Det norske, er den norske stat ved Petoro, samt Lundin Petroleum, partnere i lisensen.

Det er påvist en oljekolonne på mellom 50 og 55 meter i sandstein fra Jura alder. Den halvt nedsenkbare riggen Transocean Leader har tatt kjerneprøver av helereservoarintervallet, mens loggeprogrammet fremdeles pågår.

Operatøren har tidligere kommunisert foreløpige volumer for Aldous Major sør på mellom 400 og 800 millioner fat oljeekvivalenter. Statoil har informert partnerskapet om at operatøren vil publisere et oppdatert volumanslag når hele loggeprogrammet er gjennomført og alle brønndata er analysert.Erik_Haugane_Q2-1

Avgrensningsbrønnen 16/2-10 ligger 4,2 kilometer nord for funnbrønnen 16-2/8 i Aldous Major sør-strukturen på Utsirahøyden i Nordsjøen.

”Vi er svært fornøyd så langt. Utover det ønsker vi ikke å kommentere resultatene ytterligere før hele loggeprogrammet er gjennomført og vi har fått reviderte volumestimater fra operatøren,” sier administrerende direktør Erik Haugane.

 

Partnerskapet i PL 265:

Det norske oljeselskap            20 prosent
Statoil (operatør)                     40 prosent
Petoro                                           30 prosent
Lundin Petroleum                    10 prosent


Om Det norske:
Det norske er nest størst i antall operatørskap, lete- og borevirksomhet på norsk sokkel. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene. Det norske skal i 2011 delta i over 10 boreoperasjoner som operatør eller partner.

Det norske har rundt 200 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).