Oljefunn øst for Frigg

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

15. oktober 2009

Partnerne i produksjonslisens 442 har funnet mer olje øst for Friggfeltet. Operatør StatoilHydro mener det samlede området (Frigg øst) som består av Frigg Delta, Frigg Gamma og Frigg Epsilon, kan inneholde mellom 60 og 190 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter. Det norske har en eierandel på 20 prosent, tilsvarende mellom 12 millioner og 38 millioner fat oljeekvivalenter.

Det norskes andel i Frigg øst, på mellom 12 og 38 millioner fat oljeekvivalenter, er betydelig mer enn de 5,7 millioner fat som er oppført i den årlige reserverapporten som ble sendt Oslo Børs i mars i år.

Det seneste funnet ble gjort i letebrønn 25/2-17 på Frigg Delta prospektet og har påvist reserver mellom 19 og 35 millioner fat.

Brønnen er lokalisert om lag 21 kilometer øst for det nedstengte Friggfeltet, som var en av de tidlige gigantene i Nordsjøen. Funnet ligger rundt 12 kilometer nord for Frøy der Det norske har en eierandel på 50 prosent.

Letebrønn 25/2-17 påtraff sandstein av god reservoarkvalitet i Friggformasjonen. Funnet ble gjort på 120 meters havdyp. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking, men funnet er ikke testet.

Det norske ser positivt på muligheten for kommersialisering av funnet fordi det er betydelige volum samlet i Frigg øst. Det norske har også eierinteresser også i omkringliggende funn som Frøy, Fulla og Tir. Det norske vil bidra til konstruktive områdeløsninger som maksimerer verdien for selskapene og det norske samfunnet .

Rettighetshavere i PL 442 er:
StatoilHydro                 40 prosent  (Operatør)
Det norske                   20 prosent
Svenska Petroleum      40 prosent

Dette er Det norske (`DETNOR`):
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 28 lisenser, og med deltakelse i totalt 51 lisenser. Det norske er operatør for Frøyutbyggingen og vil i 2009 operere ni letebrønner i Nordsjøen og Norskehavet. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag 140 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet har også kontorer i Harstad og Stavanger.