Oljefunn på Garantiana

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

26. oktober 2012

GarantianaDet norske oljeselskap ASA, som partner i PL 554 med 20 prosent, bekrefter at brønn 34/6-2s på Garantianaprospektet har nådd den totale dydbde av 4050 meter i Trias Lundeformasjon.

 
Brønnen gikk gjennom Cookformasjonen i Jura. Den var oljebærende i et reservoar av god kvalitet. Det ble ikke funnet noen olje-vannkontakt. Foreløpige resultater viser en rate på rundt 4000 fat per dag gjennom en 28/64 tommers ventil.

Avhengig av tilgang på rigg vurderes det et sidesteg nedflanks for å finne olje-vannkontakten. Overslag over volum avhenger av videre analyser av funnet.