Oljefunn på Krafla North

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

19. desember 2014

Leteboring på Krafla North-prospektet i PL 035 er i ferd med å ferdigstilles. Det norske er partner med 25 prosent eierandel. Letebrønn 30/11-10 påtraff en oljekolonne på om lag 80 meter i Tarbertformasjonen og en 20 meter oljekolonne i Etiveformasjonen.


Brønnen er boret i et nedforkastet segment 1,6 km nord for funnbrønn 30/11-8 S som ble påvist i 2011. Primær letemål med brønn 30/11-10 var å påvise petroleum i midtre jura reservoar bergarter i Tarbertformasjonen og Etiveformasjonen. Sekundært letemål var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter i Øvre Tarbert – og Nessformasjonen.

Brønn 30/11-10 påtraff en total oljekolonne på om lag 80 meter i Tarbertformasjonen med reservoaregenskaper dårligere enn forventet. I Etiveformasjonen ble det påtruffet en total oljekolonne på om lag 20 meter. Reservoaregenskapene i Etiveformasjonen var noe dårligere enn forventet.

I de sekundære letemålene ble det i Nessformasjonen påtruffet mobile hydrokarboner i bergarter med reservoarkvalitet som forventet. I øvre Tarbertformasjonen (UT3) ble det ikke funnet bergarter med reservoarkvalitet.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 6 til 19 millioner fat oljeekvivalenter («mmboe») utvinnbart. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen 035 og 272 vil vurdere funnet sammen med utviklingen av andre funn i utvinningstillatelsene. Sammen med funnene på Krafla fra 2011 på 50 til 80 mmboe og Askja i 2013 på 19 til 44 mmboe utgjør dette 75 til 143 mmboe.

Brønnen 30/11-10 ble boret til et vertikalt dyp på 4 054 meter under havflaten, og avsluttet i Dunlin gruppen. Havdypet er 105 meter. Etter avslutning av brønnen skal sidesteget 30/11-10 A bores på Krafla Main.

Partnere i PL 035 er operatør Statoil Petroleum AS med 50 prosent eierandel og Svenska Petroleum Exploration AS med 25 prosent eierandel.