Oljefunn på Storklakken

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

19. april 2010

Det norske har gjort et oljefunn i letebrønn 25/1-11 på Storklakkenprospektet i PL 460. Det er påvist en 9 meter oljekolonne i sandsteiner med god reservoarkvalitet.

Aker_Barents_DalsnutenDet gjennomføres omfattende datainnsamling i brønnen og selskapet vil bore et sidesteg for å avklare størrelsen på funnet.

Det norske eier 100% i Utvinningstillatelse 460.

Boringen ble utført med boreriggen Aker Barents (bilde).

Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 77 lisenser, og er operatør for 37 lisenser. Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet. I 2009 var selskapet operatør for ni boreoperasjoner, og den høye aktiviteten vil fortsette i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene.

Det norske har rundt 180 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).