Oljefunn på Trell

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

21. februar 2014

Det norske oljeselskap ASA, er som partner i lisens 102 F, i ferd med å avslutte boringen av letebrønn 25/5-9.  Brønnen påtraff en brutto oljekolonne på 21 meter i Heimdalformasjonen, hvorav 19 meter med god reservoarkvalitet. Det er utført datainnsamling og prøvetaking. Prøvetakningen og trykkmålinger indikerer, som forventet, meget gode produksjonsegenskaper.

Hensikten med brønn 25/5-9 var å påvise petroleum i paleocene reservoarbergarter (Heimdalformasjonen). Brønnen påtraff en brutto oljekolonne på 21 meter i Heimdalformasjonen, hvorav 19 meter med god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble påtruffet. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 0,5 og 2 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje. Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med prospekter i nærheten med tanke på en videre oppfølging.

Brønnen er boret om lag 10 kilometer øst for Heimdalfeltet i den midtre delen av Nordsjøen, og om lag 200 kilometer nordvest for Stavanger.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 102 F. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2240 meter under havflaten, og ble avsluttet i Heimdalformasjonen i paleocen. Havdypet er 121 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Rettighetshavere I lisens 102F er TOTAL E&P NORGE AS (operatør, 40 prosent), Petoro AS (30 prosent), Det norske oljeselskap ASA (10 prosent), Lotos Exploration and Production Norge AS (10 prosent), Ithaca Petroleum Norge AS (10 prosent).