Oljefunn påvirker Det norske

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

17. september 2010

Oljedirektoratet offentligjorde i dag et oljefunn i letebrønn 16/2-6 i produksjonslisens 501.

Oljedirektoratet opplyste: «Foreløpig beregning av påvist utvinnbar olje er 15 millioner standardkubikkmeter (Sm3), med en oppside på om lag 60 millioner Sm3som vil kreve ytterligere avgrensing i utvinningstillatelsen. Gass/oljeforholdet er beregnet til 40 Sm3/Sm3

Oljedirektoratet opplyste videre:» En vellykket formasjonstest er gjennomført. Produksjonsraten var på 780 Sm3 olje per strømningsdøgn gjennom en 52/64 tommers dyseåpning. Testen viste meget gode strømningsegenskaper.»

Det norske har ingen eierandel i PL501. Det er imidlertid selskapets syn, basert på vår geologiske forståelse og kartlegging av området, at en vesentlig del av oljefunnet som ble påvist i 16/2-6 strekker seg inn i de tilstøtende lisensene PL265 og PL502, samt at den største oljekolonnen er ventet å ligge i PL265.

Det norske har en eierandel på 20 prosent i PL265 og 22,22 prosent i PL502.

Som en konsekvens av funnet vurderer partnerskapet i både PL265 og PL502 å bore avgrensningsbrønner i 2011.

Les mer om PL 265 og 502 (Johan Sverdrup) her.

Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 72 lisenser, og er operatør for 35 lisenser. Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet. I 2009 var selskapet operatør for ni boreoperasjoner, og den høye aktiviteten vil fortsette i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene.

Det norske har over 190 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).