Om Aker BP

Aker BP nå

Aker BP er et fullverdig oljeselskap på norsk sokkel med aktivitet innen leting, utbygging og drift. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Les mer om Aker BP.

Historien om Aker BP

Den nye historien til Aker BP ASA startet med opprettelsen av oljeselskapet Pertra i Trondheim i 2001. De virksomhetene som i dag er en del av Aker BP startet derimot lenge før det.

Fra Det Norske Oljeselskap i 1971 til NOIL. Fra oljemyggen Pertra til en del av PGS og Talisman, gjenoppstandelse av «nye» Pertra, Marathon Oil til fusjon med BP Norge. Børsnoteringer, fusjoner og vekst – les mer.

Les mer om historien til Aker BP