Anskaffelser

I Aker BP mener vi at våre leverandører har en sentral rolle i å levere sikker og høy kvalitet på drift og prosjekter i samsvar med budsjett og tidsplan. Aker BP har som mål å strategisk samhandle med våre leverandører slik at de bruker sin erfaring og kompetanse, og leverer alle varer og tjenester trygt, til rett tid, avtalt kostnad og i samsvar med våre forventninger.

Aker BPs mål om «å skape det ledende uavhengige offshore E&P Company» kan bare oppnås i nært samarbeid med våre leverandører. Vi er kontinuerlig opptatt av god samhandling med både nåværende og potensielle nye leverandører. Våre leverandører er forventet å handle og operere i samsvar med Aker BPs standarder innen HMS, etikk og samfunnsansvar.

Vennligst send dine innspill til SCM AkerBP på e-post scm@akerbp.com

Fyldig informasjon om diverse anskaffelsesvilkår via lenkene nedenfor – kun på engelsk.

Aker BP General Terms & Conditions

Main Address

Aker BP’s organization details are:

Aker BP ASA
Org.nr: 989 795 848 MVA
Registered business address: Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker, Norway
Mailing address: Postboks 65, 1324 Lysaker, Norway
Telephone: +47 51 35 30 00
E-mail address: post@akerbp.com

Material deliveries – Supply Base Addresses

Aker BP will have multiple delivery and mobilization locations we therefore ask that you as a partner or supplier make sure you ship in accordance with the delivery address stated on the individual Purchase Order.

All deliveries must be packed and marked according to Packing Instructions below, and with minimum packingslip, PO number and name of installation clearly visible on delivery.

Freight forwarding

ASCO Freight Management is AkerBPs freight forwarder. If Incoterms for material purchase indicate that AkerBP ASA are responsible for shipping, please contact trafikk@ascoworld.com,  phone  +47 51 94 03 00

Supply Base Addresses

Ivar Aasen and Alvheim:
Aker BP ASA
c/o ASCO base, West
Risavika Havnering 285
4056 Tananger
Norway

Ula, Tambar and Valhall:
Aker BP ASA
c/o ASCO base, East
Risavika Havnering 285
4056 Tananger
Norway

Skarv:
Aker BP ASA
c/o ASCO base Sandnessjøen Horvnes
8803 Sandnessjøen
Norway

Invoicing

Questions regarding invoices can be directed on e-mail to invoice.questions@akerbp.com

Invoicing address

Invoices are preferably received forwarded to us by e-mail: invoice@akerbp.com or sent to us by post to:

Aker BP ASA
Att. Accounts Payable
Postboks 480 Sentrum
N-4020 Stavanger

Payment terms, Company reference

  • Standard payment terms will be posted 30 days from reception of a correct invoice.
  • Invoice must include PO number and Company contact.
  • If PO has reference to a contract, please include contract number.

Technical Documentation

Technical documentation for materials delivered to AkerBP is to be forwarded according to applicable standards and as requested on purchase order. Questions can be directed to dcc.ia.operation@akerbp.com or dcc.alvheim@akerbp.com