HMS direktivene 2017

For å oppnå vårt mål om et helt skadefritt arbeidsmiljø, er vi avhengig av at alle som arbeider på Ula, Valhall og Skarv alltid følger våre HMS direktiv og instrukser.

* Ex BP Norge-opererte felt.