Mennesker

Folk trives med å jobbe i Aker BP, og vi trives med hverandre. Vi ønsker også å bidra positivt til miljøet rundt oss gjennom sponsing og støtte.

Aker BP ønsker å være en spennende og morsom arbeidsplass. Vi har en flat og åpen organisasjon der vi har tillit til hverandre. Vi har det artig sammen.

Bedriftsidrettslaget er viktig for det sosiale miljøet, og som motivasjon til å velge en sunnere livsstil. Aker BP BIL har aktive grupper på alle kontorstedene, og tilbyr et vidt tilbud for ulike interesser og på forskjellige nivå.

Tar vare på hverandre

Selskapet har etablert vernetjeneste på alle kontorene. Selskapet har arbeidsmiljøutvalg (AMU) som bidrar aktivt til å bygge et godt miljø i selskapet.

Like muligheter

Aker BP skal gi samme muligheter for alle, og tolererer ikke noen form for diskriminering eller trakassering på arbeidsplassen.

Aker BP har et kjønnsnøytralt lønnssystem. Det betyr at menn og kvinner med samme stilling, samme erfaring og samme resultater, skal være på samme lønnsnivå. Forskjeller i ulike stillingstyper, og antall år yrkeserfaring, kan påvirke lønnsnivået.

Faglig utvikling

Vilje til samarbeid, deling av kunnskap og kontinuerlig forbedring skal være sentrale elementer i vårt arbeid og tenkemåte. Gjennom å ansvarliggjøre den enkelte medarbeider skal selskapet sikre medvirkning og kunnskapsutnyttelse i alle prosesser.

Ansatte på samling på Røros januar 2014