Oppdatering om avgrensningsbrønn på Norvarg

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

31. juli 2013

Det norske bekrefter, som partner i PL535, at avgrensningsbrønn 7225/3-2 på Norvarg-funnet i den norske delen av Barentshavet har påvist hydrokarboner i Kobbeformasjonen. Det har blitt påvist gjennom wirelinelogger, formasjonstester og kjerneprøver.

Partnerskapet har på grunnlag av dette besluttet å utføre en borestreng-test (drill stem test, DST) i brønnen for å vurdere kvaliteten i Kobbereservoaret og volumpotensialet i den nordøstlige delen av Norvargstrukturen.

Boreoperasjonen startet den 25. april 2013. Brønnen blir boret med Ocean Rigs halvt nedsenkbare rigg, Leiv Eiriksson. Brønnen ligger i 377 meters vanndyp, cirka 275 kilometer nord for Hammerfest LNG på Melkøya.

Partnerne i lisens 535 er:
Total E&P Norge (operatør – 40 prosent eierandel),
North Energy (20 prosent),
Ithaca Petroleum Norge (13 prosent),
Det norske (10 prosent *),
Statoil (10 prosent *), og
Rocksource Exploration Norge (7 prosent).

* Avventer myndighetsgodkjennelse.