Oppdatering om feilsendt informasjon vedrørende lisens 362 Fulla

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

7. januar 2009

Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) beklager sterkt at det ved en
feiltakelse har kommet ut intern informasjon om boreoperasjonen i lisens 362
Fulla. Vi beklager dette i forhold til operatøren StatoilHydro, partnere i
lisensen, myndigheter og markedet.

Det norske kan ikke kommentere innholdet i den informasjonen som har
kommet  ut, utover å si at det er for
tidlig å si noe om resultatet av boringen. Informasjonen vi har så langt er at
det er påtruffet hydrokarboner i lag der dette ikke er uvanlig. Det er imidlertid
for tidlig å si om dette er et funn. Oljedirektoratet vil gi den endelige
informasjonen om boringen på Fulla når denne er fullført.

Dette er Det norske (`DETNOR`):
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 27 lisenser, og med deltakelse i totalt 47 lisenser. Det norske er operatør for Frøyutbyggingen og vil i 2009 operere ni letebrønner i Nordsjøen og Norskehavet. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag 130 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets
forretningskontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Oslo, Harstad
og Stavanger.