Oppdatering om Garantiana

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

7. september 2012

Kartutsnitt_GarantianaDet norske oljeselskap ASA, har som partner i PL 554 (20 prosent), fått indikasjoner på tilstedeværelse av hydrokarboner i Garantiana prospektet, hvor Total E&P Norge AS er operatør.
Boreoperasjonene i reservoarseksjonen er i initiell fase og endelige resultater foreligger derfor ikke ennå.