Oppdatering om Geitungen

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

17. august 2012

Det norske oljeselskap ASA, har som medeier i PL 265 (20 prosent), gjort et oljefunn på Geitungenprospektet, hvor Statoil ASA er operatør.

Det er påtruffet olje og det er tatt kjerneprøve. Boreoperasjonene er ikke avsluttet og de endelige resultatene foreligger derfor ikke.

Denne informasjonen er informasjonspliktig etter Verdipapirhandellovens paragraf 5-12.