Oppdatering om Gohta 2

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

21. juli 2014

Det norske oljeselskap ASA melder at avgrensingsbrønn Gohta-2 i PL492 er i ferd med å avsluttes. Brønnen påviste olje og gass og det ble gjennomført to produksjonstester. Testen i gassonen var vellykket, mens testen i oljesonen ikke er entydig.

Avgrensningsbrønnen 7120/1-4S ble boret med boreriggen Island Innovator på 332 meters vanndyp på Gohta-strukturen i Barentshavet, 5,3 kilometer nordvest fra funnbrønnen 7120/1-3 som ble boret i 2013, og påviste mellom 111-232 millioner fat oljeekvivalenter.

Hovedformålet med brønnen var å bekrefte reservoarutstrekningen og reservoaregenskaper i perm-lagrekken samt å etablere olje-vann og gass-olje kontakter i de vestlige deler av strukturen. Omfattende data- og prøveinnsamling er utført i reservoaret inkludert kjerning og væskeprøvetakning.

Brønn 7120/1-4 S påtraff 10 meter øvre perm kalksteinskonglomerat med god reservoarkvalitet over oppsprukket kalkstein med begrenset reservoarkvalitet. Den konglomeratiske sonen inneholdt gasskondensat. I den tette kalksteinen var det spor av olje. To produksjonstester ble gjennomført for å undersøke reservoarkvalitet og permeabilitet.

Testen i ojesonen var ikke entydig grunnet manglende forsegling, og produserte 170 000 sm3 gass per dag fra det øvre perm-laget. Testen i gasskondensatsonen produserte 700 000 sm3 gass per dag og 140 sm3 olje per dag.

Det norskes har 40 prosent eierandel i PL492. De andre partnerne er Lundin Norway AS (40 prosent og operatør) og Noreco med 20 prosent.