Oppdatering om Johan Sverdrup avgrensingsbrønn

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

5. juni 2013

Det norske oljeselskap ASA har, som partner i lisens 265 (20 prosent eierandel), ved kjernetaking bekreftet oljeshows i oppsprukkede og forvitrede grunnfjellsbergarter i sekundærmålet i avgrensingsbrønn 16/2-17 B. Det ble ikke funnet noe sandstensreservoar i hovedmålet.

Brønnen er et 800 meter vestlig sidesteg fra Fault Margin-brønnen 16/2-17 S til grunnfjellshøyden som ligger rett vest for Johan Sverdrup-funnet.  Kjerneboringen i reservoarseksjonen pågår fortsatt, og endelige resultater foreligger dermed ikke ennå.

Statoil er operatør for lisens 265.