Oppdatering om letebrønn på Langlitinden

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

10. februar 2014

Det norske oljeselskap ASA har, som operatør i produksjonslisens 659, ved kjerneprøver påvist spor av hydrokarboner i letebrønn 7222/11-2 på Langlitinden-prospektet i Barentshavet.Boreoperasjonen pågår og endelige resultater foreligger ikke ennå.

Det norske oljeselskap ASA er operatør for lisensen, med en eierandel på 30 prosent (20 prosent)*. Øvrige partnere er Petoro 30 prosent, Lundin Norway 20 prosent, Tullow Oil 10 prosent (15 prosent) *, Atlantic Petroleum 0 prosent (10 prosent)*, Rocksource Exploration 5 prosent og Ithaca Norge 5 prosent (0 prosent)*.

* Det norske har overført en eierandel på ti prosent til Atlantic Petroleum. Ithaca har overført en eierandel på fem prosent til Tullow Oil. Transaksjonene har forbehold om myndighetsgodkjennelse. Eierandel etter godkjennelse er oppført i parentes.

Les mer om Langlitinden her.