Oppdatering om Salina

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

7. september 2012

Kartutsnitt_SalinaDet norske oljeselskap ASA, har som partner i PL 533 (20 prosent), fått indikasjoner på tilstedeværelse av hydrokarboner i Salina prospektet, hvor Eni Norge AS er operatør.

Boreoperasjonene i reservoarseksjonen er i en tidlig fase og endelige resultater foreligger derfor ikke ennå.

Se boreresultater fra 2012 her.