Oppdatering på finansiering

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

30. september 2016

Det norske oljeselskap ASA («DETNOR») gir i dag en oppdatering på selskapets gjeldsfinansiering.

Med forbehold om gjennomføring av transaksjonen med BP Norge, har selskapet gjort visse endringer i sine bankfasiliteter, inkludert en økning av rammen på den reservebaserte lånefasiliteten («RBL») fra USD 3,0 til 4,0 milliarder dollar, samt visse endringer av lånedokumentasjonen. I tillegg inkluderer fasiliteten en ikke bindende trekkrettighet på USD 1,0 milliarder.

Restriksjoner rundt utbetaling av utbytte er tatt ut av låneavtalene, så lenge selskapet opprettholder en fremmedkapitalgrad (Net interest-bearing debt / EBITDAX) under 4.5x.

Med forbehold om ferdigstillelse av sikkerhetspakken er det nye tilgjengelige opptrekksbeløpet satt til 3,6 milliarder dollar til årsslutt 2016.