Oppdatering på letebrønn på Askja-prospektet i Nordsjøen

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

4. november 2013

Det norske oljeselskap ASA har,  som partner i lisens 272 (25 prosent eierandel), ved trykktesting påvist hydrokarboner i letebrønn 30/11-9 S på Askja-prospektet i Nordsjøen. Boreoperasjonen pågår og endelige resultater er ikke tilgjengelige.

Statoil er operatør for lisens 272 med 50 prosent eierandel. Partnere er Det norske (25 prosent) og Svenska Petroleum (25 prosent).