Oppdatering RBL redeterminering

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

7. januar 2015

Det norske oljeselskap ASA («DETNOR») ferdigstilte i slutten av 2014 en halvårlig redetermineringsprossess med banksyndikatet knyttet til selskapets reservebaserte lånefasilitet på 3 milliarder dollar.

Det norske trakk opp 2,65 milliarder dollar på fasiliteten ved fullføring av oppkjøpet av Marathon Oil Norway AS den 15. oktober 2014. Etter redetermineringen har det tilgjengelige opptrekksbeløpet blitt redusert, men forblir over 2,65 milliarder dollar.

Av hensyn til likviditetsstyring, reduserte Det norske sitt opptrekk på RBL’en til 2,1 milliarder dollar ved årsslutt 2014.