Ordbok

ODOljedirektoratet
OEDOlje- og energidepartementet
Oljeekvivalent (o.e.)Brukes når olje, gass, kondensat og NGL skal summeres. Volumene omregnes til den tilsvarende energimengde olje. Oljereservoar: Porøs bergartsformasjon, som oftest sandstein eller kalkstein, som inneholder utvinnbare mengder av petroleum og som lar seg produsere.
OperatørEn av rettighetshaverne i en lisens, og som på alle rettighetshaveres vegne forestår den daglige ledelse av lisensens arbeid. Operatøren utpekes av Olje- og energidepartementet.