Ordbok

P10, P50, P90Henholdsvis 10, 50 og 90 prosent sannsynlighet.
PTILPetroleumstilsynet
PUDPlan for utbygging og drift som leveres myndighetene for godkjenning.