Ordinær generalforsamling

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

19. april 2010

Styret i Det norske oljeselskap ASA innkaller med dette til ordinær generalforsamling.

Tid: 20. april 2010 kl. 17.00
Sted: Britannia Hotel, Dronningens gate 5, 7401 Trondheim

Innkalling og vedlegg kan leses her.

Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 77 lisenser, og er operatør for 40 lisenser. Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet. I 2009 var selskapet operatør for ni boreoperasjoner, og den høye aktiviteten vil fortsette i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene.

Det norske har rundt 180 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).