Oslo Børs har godkjent prospektet til Pertra ASA

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

18. oktober 2006

Prospektet legges ut på www.pertra.no om kort tid. Prospektet vil også legges ut på tilretteleggernes hjemmesider, se detaljer under.

Godkjenningen fra Oslo Børs inneholder følgende:

  • Offentlig emisjon på opptil 833.000 nye aksjer
  • Salgskurs er NOK 60 per ny aksje
  • Totalt salgsbeløp på opptil NOK 49.980 millioner

De ansatte vil bli tilbudt opptil 104.000 nye aksjer til en kurs på NOK 48 per aksje.

Søknadsperioden er fra og med 18. oktober 2006 til og med 27. oktober 2006.

Søknad om børsnotering på Oslo Børs.