Paul E. Hjelm-Hansen slutter som finansdirektør

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

17. mars 2008

Paul E. Hjelm-Hansen slutter i Det norske innen 1. juni. Han vil ivareta oppgaver knyttet til finansfunksjoner som konsulent for selskapet i en overgangsperiode. Ny finansdirektør vil trolig tiltre i løpet av andre kvartal.

Hjelm-Hansen har vært finansdirektør i Det norske oljeselskap ASA fra januar 2006. Han har ledet arbeidet gjennom børsnotering og gjennomføring av oppkjøpet av DNO Internationals norske virksomhet.

Hjelm-Hansen slutter fordi selskapet har bestemt å flytte funksjonen som finansdirektør fra Trondheim til Oslo.

Administrerende direktør Erik Haugane sier flyttingen er et resultat av
de avtaler som ble inngått med DNO International i tilknytning til sammenslåingen
med DNOs norske virksomhet.

– Vi er veldig takknemlig for den innsatsen Hjelm-Hansen har gjort for
selskapet. Det er synd vi ikke lenger kan benytte oss av hans kompetanse og kapasitet.

Dette er Det norske:
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør på 23 lisenser, og med deltakelse i totalt 45 lisenser. Selskapet boret i 2007 fem letebrønner, og har
sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag over 100 ansatte, og den sterke veksten vil fortsette i 2008. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet har også kontorer i Harstad og Stavanger.

Det norske oljeselskap (`DETNOR`) er et resultat av sammenslåingen mellom Pertra og DNOs norske virksomhet. Ved utgangen av januar var børsverdien 3,5 milliarder kroner.