Paul Hjelm-Hansen finansdirektør i Pertra

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

3. januar 2006

Siviløkonom Paul Hjelm-Hansen (43) er ansatt som finansdirektør i Pertra og vil tiltre stillingen 15. januar 2006.

Hjelm-Hansen er utdannet MBA fra Universitetet i Denver i 1988, og er autorisert finansanalytiker (AFA) fra Norges Handelshøyskole. Han er i tillegg autorisert porteføljeforvalter (Norske Finansanalytikeres Forening Finans / Norges Handelshøyskole).

Han har tidligere arbeidet som finansanalytiker i Christiania Bank og Kreditkasse,Paul Hjelm-Hanseninvesteringssjef i Fokus Bank, finanssjef hos Bachke & Co AS, og porteføljeforvalter hos Christiania Bank og Kreditkasse. Han er i dag selvstendig investor og uavhengig rådgiver. Han er rådgiver for flere fond og har flere styreverv. Gjennom sitt styreverv i Petro Midt-Norge AS og Pertra AS kjenner han Pertra godt fra før. Hjelm-Hansen fratrer som styremedlem i Pertra AS, men vil sitte i styret i Petro Midt-Norge AS da dette selskapet likevel skal oppløses innen kort tid.