Pertra AS listes på OTC listen

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

18. desember 2005

Etter siste emisjon i Pertra AS og etter avtale mellom aksjonærene om å oppløse eierselskapene Petro Midt-Norge AS og Pertra Management AS, er det naturlig at Pertraaksjen er tilgjengelig i markedet.

Dette var også en forutsetning for noen av investorene som gikk inn i Pertra våren 2005. Derfor listes nå Pertra AS under forkortelsene PERA for A-aksjer og PERB for B-aksjer, på OTC lista fra 28.12.2005. Pertras ledelse og styre arbeider imidlertid mot en fullverdig børsnotering på Oslo Børs om ett års tid.