Pertra AS omgjøres til allmennaksjeselskap – Pertra ASA

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

16. februar 2006

Pertra innkaller til ekstraordinær generalforsamling den 24. februar, hvor generalforsamlingen inviteres til å omgjøre Pertra AS til Pertra ASA.

Omgjøringen til allmennaksjeselskap er et ledd i forberedelsen av Pertra til børsnotering. Selskapets navn blir endret til Pertra ASA.