Avtale med Odfjell Drilling

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

18. august 2007

Pertra ASA har inngått avtale med Odfjell Drilling som sikrer Pertra kapasitet til å bli et av Norges største leteselskap

Pertra ASA og Revus Energy ASA har i dag inngått avtale med Odfjell Drilling om leie av boreriggen «Deepsea Delta» for boring av letebrønner på norsk sokkel.

Deepsea Delta vil være operativ for Pertra og Revus ved utløpet av nåværende  kontrakt med Norsk Hydro. Sannsynlig oppstartstidspunkt for denne kontrakten vil  være mars 2009. Kontraktens varighet er tre år, og og det er avtalt en rate på 435 000 USD per dag. Kontraktsverdien er på ca. 480 millioner USD. Kontrakten omfatter også foringsrørtjenester. Det er videre inngått en avtale mellom de samme selskap for ‘Drilling Management’ som omfatter planlegging, logistikk og innkjøp diverse tjenester, boreledelse, beredskap mm. Drilling Management-avtalen omfatter også Pertras boreoperasjoner på Frøyfeltet (PL 364).

Deepsea Delta, foto: Odfjell Drilling

Deepsea Delta, foto: Odfjell Drilling

Deepsea Delta er i dag under kontrakt for Norsk Hydro ASA, og vil bli overført til Revus/Pertra i løpet av første halvår 2009. Boreriggen ble bygget i 1981, men ble betydelig modernisert i 1996. Deepsea Delta er utstyrt med en 15 000 psi
BOP og kan bore på vanndyp opp til 450 meter.

Pertra og Revus har, innen utgangen av 2007, muligheten til å forlenge kontrakten til fem år til en lavere dagrate.

Riggavtalen med Odfjell Drilling er gjort i et samarbeid med Revus Energy ved at Revus dekker 1/3 av kontraktstiden. Revus og Pertra vil koordinere aktiviteten slik at riggen blir utnyttet mest mulig effektivt.

Denne riggavtalen gjør at Pertra er sikret kapasitet til å bore 6 letebrønner i året fra 2009 og derved bli en av de største leteselskapene på norsk sokkel. Vi har med denne avtalen sikret kapasitet til å gjennomføre vårt ambisiøse leteprogram og skape verdier gjennom å finne mer olje og gass på norsk sokkel,»  uttaler administrerende direktør i Pertra, Erik Haugane.