Pertra ASA (OB: PERTRA) 1. kvartal 2007 – Fortsetter sin raske vekst

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

10. mai 2007

Pertra ble i første kvartal 2007 (TFO 2006) tildelt tre operatørskap. Med dette utgjør selskapets lisensportefølje sju operatørskap og fem partnerskap. Totale riskede potensielle ressurser er 260 millioner fat, herav 7 millioner fat reserver og 33 millioner fat riskede sannsynlige ressurser.

De samlede driftsinntekter i 1. kvartal 2007 var 29,4 MNOK. Underskuddet i 1. kvartal ble 11,2 MNOK før skatt. Letekostnader utgjorde 24,6 MNOK. Resultat etter skatt ble positivt, 4,5 MNOK, som følge av finansinntekter og relativt lave letekostnader.

Pertra har fortsatt arbeidet med å modne lisenser fram mot leteboring og produksjon. Borestart på prospektene Storskrymten og Grytkollen i PL 337 er forventet i juli-august 2007.

Som operatør av sju lisenser på norsk sokkel vil Pertra i årene framover være en betydelig aktør innenfor leteboring. I mai starter vi innsamling av 400 km2 3D data over en av de lisensene vi fikk tildelt i januar i år, og i sommer vil Pertra ha  operatøransvaret for en letebrønn. Selskapet har som ambisjon å selv operere fem til sju letebrønner per år fra 2009. Dette vil kunne legge grunnlag for stor verdiskapning til glede for eiere og samfunnet, ” sier adm. dir. Erik Haugane i en kommentar.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 kan lastes ned her.

Klikk her for å lese kvartalspresentasjonen (kun på engelsk).

Denne informasjonen er i tillegg publisert på Oslo Børs.