Kvartalsresultat for 2. kvartal 2006

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

18. august 2006

Pertra presenterte i dag 18. august kl. 12.00 kvartalsresultatet for 2. kvartal 2006.

Pertra ASA har i løpet av første halvår 2006 befestet sin posisjon som en av de mest aktive små oljeselskapene på norsk sokkel. Investeringer i letevirksomhet i våre fire operatørlisenser, seks partnerlisenser, og i åpent område med tanke på søknad om nye lisenser i september, beløper seg bare i 2. kvartal til 68 millioner kroner. Dette er kostnadsført i sin helhet. Driften på Vargfeltet viste for Pertra et overskudd på 6,9 millioner før avskrivninger. Sammen med andre finans- og driftskostnader gir dette et underskudd før skatt på 70 million kroner.

Pertra har holdt framdriften på alle våre operatørlisenser og i tråd med planene. Vi har fremmet forslag om boremål i PL 337, avsluttet 800 km2 3D seismikk i PL 321, utført alle arbeidsforpliktelser i PL 380 og igangsatt de nødvendige studier for Plan for Utbygging og Drift av Frøyfeltet.

Pertras totale risikoveide ressurser er oppjustert fra 190 millioner fat ved årsskiftet til nå 230 millioner fat. Av dette er 40 millioner fat funn og klassifiseres som reserver og ressurser. De øvrige 190 millioner fat er risikoveide potensielle ressurser i prospekt som er kartlagt i våre lisenser. Disse anslag er verifisert av uavhengig tredjepart. Riggkapasitet er sikret for opp til fem egenopererte letebrønner fram til og med 2009. Vi regner med å delta i minst seks letebrønner som partner i den samme perioden.

Pertra vil i september/oktober gjennomføre kapitalutvidelser på minst ca. 650 millioner kroner. Selskapet vil søke børsnotering med sikte på notering på Oslo Børs i november i år.

Administrerende direktør Erik Haugane sa i en kommentar.

Vi er fornøyd med framdriften i våre prosjekter, og vi vil primært øke vårt tilfang av nye prospekt gjennom en aggressiv investering i data og tolkning i åpne områder for å finne de mest lovende lisenser i de årlige lisensrundene i modne områder på norsk sokkel. Det er videre gode utsikter til produksjon både på Ymefeltet og Frøyfeltet i 2009/10«,

Finn rapport og presentasjon for nedlasting i linker under.

Rapport

Presentasjon