Pertra ASA sikter på børs

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

9. mai 2006

Styret i Pertra ASA har som ventet vedtatt å igangsette arbeidet med sikte på å søke om børsnotering i 4. kvartal i år. Det vil i den forbindelse også bli gjennomført en emisjon på omtrent 500 millioner kroner.

Styret i Pertra ASA har som ventet vedtatt å igangsette arbeidet med sikte på å søke om børsnotering i 4. kvartal i år. Det vil i den forbindelse også bli gjennomført en emisjon på omtrent 500 millioner kroner.

Selskapet står ovenfor betydelige utbyggingsoppgaver på Ymefeltet og Frøyfeltet og trenger i den forbindelsen å styrke egenkapitalen i selskapet. En styrket egenkapital vil sammen med fremmedkapital sette Pertra i stand til å utnytte den posisjon selskapet har skaffet seg i lisenser med påviste funn.

Børsnoteringen vil også føre til større likviditet i aksjen og lette selskapets muligheter for ytterligere vekst. Pertra har planer om å investere nærmere 2 milliarder kroner i leteprosjekt fram til 2010. Allerede neste år planlegger Pertra selv å operere to letebrønner.