Pertra ASA tar sats i Norskehavet

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

6. juni 2007

PL 432

PL 432

Som en del av arbeidsforpliktelsen i PL 432 samler Pertra ASA nå inn ny 3D seismikk nord for Midgard, 15 mil vest for Rørvik. Innsamlingen gjøres av Fugro på vegne av Pertra.

Det å komme tidlig i gang med innsamlingen er viktig både for å sikre en god innsamling og holde tidsløpet vi har lagt opp til”, sier administrerende direktør Erik Haugane.

 

PL 432 ble tildelt i februar 2007, og kun 4 måneder etter tildeling blir det nå samlet inn ny 3D seismikk. Området er i dag kun dekket av gammel 2D seismikk, og stor spenning knyttes selvsagt til tolkningen av den nye 3D seismikken.

Vi har hele tiden hevdet at det er aktiv leting en trenger på norsk sokkel. Hvis vi mener at potensialet er til stede etter den nye seismiske innsamlingen, vil vi trolig bore i slutten av 2008 eller i 2009. Dette er et eksempel på hvor raskt utforsking på norsk sokkel bør iverksettes for å påvise nye ressurser. Det at operatører kan sitte i 10-årsperioder og passivt holde på lisenser, er for oss uforståelig. Vi har stor tro på PL 432, selv om sjansen for en tørr brønn alltid vil være tilstede. Pertra ASA skal uansett ikke bruke 20 år på å finne ut av dette og slik bremse andre aktører som ønsker å utvikle norsk sokkel”, uttaler Erik Haugane.

Seismikkfartøyet “Geo Pacific”

3D/4D Seismic Vessel Geo Pacific

The Geo Pacific is one of Fugro’s state of the art, large capacity 3D seismic vessels capable of deployingup to 8 solid streamers, 6 km in length.

The Geo Pacific has been rebuilt in 1998 and 2003 and further upgraded in 2006. The vessel has an overall length of 81.85 m and a maximum breadth of 20.00 m.

Geo Pacific’s primary seismic features are:

Streamer
Type: Sercel Sentinel solid
Group length: 12,50 m
Max. capacity: 8 x 6000 m

Positioning
Primary Navigation: Fugro Starfix.HP DGPS
Secondary navigation: Fugro Skyfix.XP DGPS
Tailbuoy tracking: Seatrack 220 RGPS
Gun array tracking: Seatrack 320 RGPS
On-line Navigation System: Concept Systems Ltd.

Source
Type: Sodera G-gun
Configuration: Single source up to 6920 cu. inch, dual source up to 3460 cu. inch

Recording
Type: Sercel Seal,24 bit digital system, ARGUS data recording and online QC

Processing
Software: FSI Uniseis, Paradigm Focus
Hardware: SGI Origin series,Xeon Linux Workstations