Ber departementet gjør forhåndssalg av olje mulig

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

18. mai 2006

Olje- og energidepartementet har bedt om synspunkter på endringer i forskriften for fastsetting av normpriser for omsetning av olje. Høringsfristen er 19. mai 2006.

Pertra er enig i at de tiltak departement foreslår vil gjøre normprisrådets arbeid mer effektivt. Imidlertid foreslår Pertra at det må innarbeides en bestemmelse i forskriften som gjør det mulig å forhåndsselge oljelaster også fra norsk sokkel.

Forhåndssalg av olje er et viktig instrument for å redusere risiko i forbindelse med finansiering av nye utbygginger, spesielt for mindre oljeselskap som engasjerer seg i marginale felutbygginger. Pertra mener derfor det er svært viktig at det nå kommer inn presiseringer i normprisrådets mandat som begrenser normprisrådets potensielle mulighet til å fastsette en annen pris enn markedspris, der den faktiske prisen er fastsatt på åpenbart armlengdes avstand mellom uavhengige parter.

Med en slik bestemmelse kan selskap som Pertra benytte en høy markedspris som beregningsgrunnlag for en feltutbyggings lønnsomhet, uten risiko for at en eventuell enda høyere pris i framtida skal utgjøre beregningsgrunnlaget for beskatningen.