Pertra bruker den midtnorske fjellheimen

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

5. februar 2007

Pertra vil bruke navnene på midtnorske fjell i sin navnsetting av prospekter på norsk sokkel. Alt fra navn på fyr, fugler, rovdyr og ikke minst fra eventyr og norrøn mytologi er i dag i bruk som prospekt og feltnavn på norsk sokkel. Med Pertra som operatør får også Midt-Norge bidra til navnsettingen.

Det vil imidlertid ikke være noen sammenheng mellom fjellenes og prospektenes/feltenes størrelse. Vassfjellet i Klæbu kommune er selvfølgelig ingen kandidat for et oljeprospekt!

De nye navnene er allerede tatt i bruk for de prospektene Pertra skal bore i år: Storskrymten (tidligere Gaupe) og Grytkollen (tidligere Vånd) navngir de to prospektene som skal bores i PL 337 til sommeren. Navnene skriver seg fra Dovre. Fongen (tidligere Midgard vest) er nå navnet på prospektet i PL 380 som skal bores på slutten av året. Fongen er et fjell i Tydalen.

Vinnufjell