Pertra bygger opp eget oljemiljø i Nord-Norge

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

18. juni 2007

Oljeselskapet Pertra satser på leting i Barentshavet og etablerer nå et eget miljø i Harstad. I løpet av kort tid håper Pertra å ha minst seks ansatte ved sitt nye kontor i den nordnorske oljebyen.

Geologen Stig Vassmyr (47) er ansatt som leder av Pertras kontor i Harstad. Han kommer fra Statoil. Ytterligere en geolog og en geofysiker med lang erfaring fra
Barentshavet er ansatt så langt. Siden Harstadkontoret vil ha ansvaret for all
leting i Barentshavet, vil størrelsen på kontoret vokse i takt med de oppgavene
Pertra påtar seg i dette området.

Pertra er en av de største operatørene på norsk kontinentalsokkel. Selskapet har fokus på leting og utbygging av små og mellomstore olje- og gassfelt. Beslutningen om å delta aktivt også i Barentshavet gjør Pertra til et komplett norsk operatørselskap med aktivitet på alle deler av norsk sokkel.

«Vi er svært fornøyd med å ha tiltrukket oss så erfarne folk til vårt Barentshavarbeid. Dette gjør oss godt rustet til 20. lisensrunde, hvor Pertra akter å søke operatørskap i Barentshavet. Selv om det meste av Pertras lete- og utbyggingsaktivitet fortsatt vil foregå i de modne delene av Nordsjøen og Norskehavet, representerer Barentshavet svært interessante muligheter. Letingen her er mer krevende, samtidig som potensialet er stort. Etableringen i Harstad gir oss anledning til å ta del i det miljø som har størst erfaring med Barentshavet», sier adm. direktør Erik Haugane i Pertra.